-> Dzienny Dom Opieki Medycznej


Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie” w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Uprzejmie informujemy, ze calodobowa opieka jest tymczasowo zawieszona.

W ramach kontraktu z NFZ

Szpitalnictwo - Oddział Chirurgii Krótkoterminowej z zakresu:
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowo - ortopedycznej,
- urologii,
- ginekologii.

Poradnie

Poradnie POZ - lekarz rodzinnego.

Poradnie specjalistyczne:
- ginekologii i położnictwa
- neurologiczna
- psychiatryczna + psycholog
- gastroenterologiczna
- endokrynologiczna
- chirurgii ogólnej
- okulistyczna dla dorosłych
- okulistyczna dla dzieci
- otolaryngologiczna
- urologiczna
- chirurgii naczyniowej
- chorób tarczycy
- logopedycznaPoradnie prywatne:
- chorób wewnętrznych
- medycyny nuklearnej

z pracowniami w zakresie:
- kadiologii - holtery ekg i RR, UKG (echo serca), ekg, ekg wysiękowe, bad krwi
- USG - jamy brzusznej, stawów, piersi, ginekologiczne, rektalne, tarczycy
- medycyny nuklearnej - badania scyntygraficzne na własnej gamma kamerze
- rehabilitacji - wszystkiego rodzaju masaże, chiropraktyka, elektroforeza
- badania słuchu
- badania przepływów naczyniowych
- medycyny pracy
- obsługa medyczna imprez masowych, przewozy karetkami
- konsultacje specjalistyczne w zakresie wszystkich w/w specjalności


Pensjonat "Marzenie" Brenna www.marzenie.biz - komfort do wyłącznej dyspozycji !!!


Skoczów, ul. Z.Kossak-Szatkowskiej 24 / tel./fax: 33 853 08 09

© 2007 by NWZOZ Piotr Gruszczyk / designed & hosted by ANFA.pl